Wyszukiwanie kontaktów

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Istnieje możliwość wyszukiwania według jednego lub kilku kryteriów dostępnych nad listą kontaktów (proste wyszukiwanie) oraz według dowolnych kryteriów (zaawansowane wyszukiwanie).

W nagłówku każdej kolumny na liście kontaktów znajduje się pole filtru służące do wpisania lub wyboru wartości po której chcemy przeszukać kontakty. Dodatkowo, jeśli chcemy użyć bardziej złożonych mechanizmów wyszukiwania należy użyć opcji wyszukiwania zaawansowanego która znajduje się w prawym górnym rogu listy kontaktów.


Spis treści


Proste wyszukiwanie wg wielu kryteriów

Aby skutecznie przeszukać bazę danych wystarczy użyć alfabetu oraz pól tekstowych znajdujących się nad listą kontaktów. Przykład: chcemy odnaleźć wszystkie firmy, których nazwa rozpoczyna się na literę A i zawiera słowo transport, oraz których opiekunem jest Jan.

Szukaj1.png

Wyszukiwanie według składowych nazwy kontaktu

Zakres przeszukiwanych informacji

Pole "Nazwa" na Liście kontaktów odnosi się do kilku różnych pól znajdujących się wewnątrz Karty kontaktu, tzn. wpisując wartość do pola wyszukiwania w kolumnie nazwy zostaną wyświetlone wszystkie kontakty w których wpisana wartość znajduje się w jednym z następujących pól:

Opcje wyszukiwania wg nazwy

Wyszukiwanie według nazwy kontaktu (firmy, osoby) możliwe jest przez wpisanie odpowiedniej wartości. Domyślnie system odnajdzie wszelkie kontakty, które w nazwie zawierać będą zapisany fragment.

Wyszukiwanie nazwa1.png

Dostępne opcje wyszukiwania :

tryb opis przykładowy wynik dla wyszukiwania ' firma abc '
zawiera (domyślny)
 • zostaną odnalezione wszystkie kontakty w których nazwie lub osobie znajduje się dokładnie wpisany fragment,
 • wyrazy muszą zostać ułożone we właściwej kolejności,
 • wpisana treść może być jedynie częścią nazwy, np. fragmentem wyrazu ze środka
 • firma abc
 • firma abcde
 • firma abc de
 • deffirma abc
 • def firma abcde
każdy wyraz
 • w nazwie kontaktu musi znajdować się każdy z zapisanych wyrazów,
 • mogą zostać zapisane w dowolnej kolejności,
 • wyrazy powinny być oddzielone spacją,
 • kolejność wyrazów w wyniku może być odwrócona w odniesieniu do kolejności w wyszukiwarce,
 • firma abc
 • abc firma
 • def firma abc
 • abc def firma
dowolny wyraz
 • pokaże wszystkie kontakty w których którejkolwiek z nazw znajduje się jeden z wpisanych wyrazów
 • kolejność wyrazów dowolna,
 • wyrazy oddzielane spacjami
 • firma abc
 • firma
 • abc
 • def abc
 • firmadef
zaczyna się od
 • w polu wyszukiwania wpisujemy początkowe znaki (litery, cyfry, spacje itd.) we właściwej kolejności
 • firma abc
 • firma abcdef
 • firma abc def
kończy się na
 • w polu wyszukiwania należy wpisać dowolna liczbę znaków z końca nazwy lub imienia (nazwiska) osoby kontaktowej we właściwej kolejności
 • firma abc
 • deffirma abc
 • def firma abc
dokładnie
 • jeśli chcemy wyszukać kontakt o ściśle określonej nazwie,
 • firma abc

Powrót do pełnej listy kontaktów

Aby szybko powrócić do wyświetlenia pełnej listy kontaktów należy użyć przycisku Pokaż wszystkich. Użycie Pokaż moich wyświetli jedynie te kontakty których dana osoba jest Opiekunem.

Pokaz wszystkich.png
↑ spis treści

Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów

Można również wyszukiwać kontakty wg pól nie widocznych na liście (np. NIP, REGON), a także wg wielu kryteriów dotyczących jednego pola.

Pre zaawansowane.png

Przykładowo, aby pokazać wszystkie kontakty o statusie potencjalny, szansa oraz aktwyny należy użyć funkcji kryteria zaawansowane.

Zaawansowane.png
↑ spis treści


Przykładowe wyszukiwania według kryteriów zaawansowanych

Data pozyskania kontaktu

Jak szybko wyświetlić kontakty dodane np. w ostatnim tygodniu do CRM? Jeżeli celem jest odnalezienie wszystkich kontaktów pozyskanych w danym okresie, wyszukiwanie wygląda następująco:

KONTAKTY → Kontakty → kryteria zaawansowane →
Kontakty kr.png


→ Warunki → Dodaj warunek → Data pozyskania kontaktu → Dodaj → Szukaj

Kontakty kr2.png

Jakie znaczenie ma "Data pozyskania kontaktu"? Informacja o dacie pozyskania jest uzupełniana automatycznie podczas dodawania (ręcznego lub importu z pliku) kontaktów, kontrahentów do CRM Vision. Dodatkowo data pozyskania może być zmieniona ręcznie lub określona w pliku podczas importu.

↑ spis treści


Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia